logo

Монтаж

Ако сте закупили елементите за ограда , с помощта на екип от двама - трима души е напълно възможно монтирането и със собствени сили. Монтажът на бетоновата ограда започва с определянето на разположението. След като се избере мястото, на 50 см от повърхността се опъва канап, който очертава линията, по която ще се монтира оградата.

Бетонните стълбове се поставят в предварително изкопани ями, с дълбочина не по-малко от 80 см диаметър 50х50 като се спазва разстоянието от центъра на едната колона до центъра на другата колона – 2.07м. Монтажът на стълбовете се извършва с помощта на нивелир, като при достигане на правилното положение, стълбовете се укрепват с камъни с големина около 10-15 см и бетон.

За да се спази правилната дистанция от 2м между стълбовете, се използва помощта на дървена двуметрова летва, която се поставя в каналите на стълбовете. Така най-бързо се разбира къде точно да се постави следващият стълб. В случай, че се установи неравномерност при поставянето на стълбовете, трябва да се коригира дълбочината на ямите. Ако теренът има денивелация, оградата се монтира стъпаловидно. Изчислява се общия размер на денивелацията и се разделя между колоните.

Следващият етап от монтажа се състои в забъркването на бетона. За база се използва съотношението на цимент,пясък и филц – 1:4. След смесването им трябва да се получи кремообразна консистенция.

Важно е да се запомни, че преди да продължи процеса на монтиране на бетонните огради е необходимо повторно да се провери дали има отклонения в разстоянието и височината на колоната и чак след това да се пристъпи към запълване на дупките с бетон.

На всеки един етап от инсталацията на бетонната ограда задължително се проверява с нивилир. Тъй като разтворът още не се е втвърдил, може да се изравнят някои от неправилно поставените стълбове. Случва се често, след изливане на разтвора грешките да се забележат с невъоръжено око и на този ранен етап все още има възможност за коригиране.

След като приключи монтажът на стълбовете и разтворът напълно се втвърди, започва монтажът на панелите на оградата. Ако работата се извършва през лятото, тази процедура може да започне на следващия ден, докато в по-хладен период би могло да се работи в рамките на три-четири дни.

Монтажът на бетонните панели се извършва много лесно. Вкарвате ги в канала(за целта платното трябва да се дигне над колоните от горе на долу и да вкара в канала) на предварително инсталираните стълбове, след което панелите се притискат към външния ръб на колоната и се фиксират с малки камъчета от чакъл. Появилата се вертикална фуга между колоната и панелите се изпълва с лепило на циментова основа. На горния ръб на първия монтиран панел се нанася тънък слой лепило с шпакла, при поставянето на следващия панел лепилото ще избие между пане лите, при което трябва внимателно да се събере и измие с гъба.

Монтажът завършва с подобряване на външния вид на секциите и стълбовете. Тук може да се приложи оцветяване, което се прави задължително с фасадни бои на акрилна основа. Добре е да знаете, че боядисването също така защитава от влиянието на околната среда – дъжд, сняг и др.